Een overzicht van de verschillende soorten fotografie, die door mij worden toegepast.

Milieufotografie is vooral gericht op het fotograferen van locaties en situaties, die een relatie hebben met de thema's bodem, water, lucht, geluid, afval, energie, klimaatverandering, vermesting, verzuring, verdroging, versnippering en de verspreiding van milieugevaarlijke stoffen.

Preventie, toezicht en handhaving zijn andere invalshoeken van deze milieuthema's.

Afgelopen jaren heb ik - vanuit uiteenlopende disciplines - een ruime kennis en ervaring opgedaan met het fotograferen van de verschillende milieuthema's. Zowel vanaf de grond en vanaf het water, maar vooral ook vanuit de lucht.

Beeldbank

De Beeldbank bevat inmiddels een groeiend aantal milieufoto's. Analoge foto's worden alsnog gescand en in de Beeldbank opgenomen. Daarnaast fotografeer ik als milieufotograaf regelmatig nieuwe onderwerpen, locaties en situaties op milieugebied. Ook hiervan worden de foto's in de Beeldbank worden gearchiveerd.

De foto's kunnen worden gebruikt in boeken, rapportages, verslagen, magazines, brochures en folders, maar ook op websites. Zie 'publicaties' voor een overzicht van publicaties waarin mijn foto's afgelopen jaren zijn gepubliceerd.

Graag ben ik u als milieufotograaf van dienst voor het leveren van archieffoto's of het uitvoeren van fotografie-opdrachten.

Meindert van Dijk, dé waterfotograaf voor de watersector

Als ervaren waterfotograaf - met praktische werkervaring met waterbeheer bij provincie, waterschap en Rijkswaterstaat - help ik ondernemers, communicatieprofessionals en projectleiders in de watersector met het maken van fotoreportages en het leveren van sfeervolle, actuele en ondersteunende foto's voor:

 • de in- en externe communicatie en publicaties;
 • het aantrekkelijker en leesbaarder maken van magazines, rapportages, begrotingen, folders, brochures en websites.

Watersector

Onder de 'watersector' reken ik vooral de volgende aandachtsgebieden:

 • waterbeheer
 • waterkwaliteit
 • waterveiligheid
 • watertechnologie
 • waterbouw
 • offshore
 • scheepvaart
 • beroepsvisserij
 • watersport
 • waterrecreatie
 • Waddengebied

'Vis in het water'

Ik ben goed bekend met de waterproblematiek bij de Nederlandse waterschappen en de 'natte poot' van Rijkswaterstaat. Ik voel me bij deze overheidsorganisaties zogezegd als 'een vis in het water'.

Zo werkte ik geruime tijd als (senior) milieuinspecteur bij de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân, gevolgd door een functie van webmaster bij de afdeling Communicatie en Bestuursondersteuning (Voorlichting) bij hetzelfde waterschap.

Tussentijds was ik twee jaar gedetacheerd als Medewerker Wvo en Milieu bij de toenmalige Dienstkring Waddengebied Friesland van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Beeldbank voor de waterschappen en watersector

Een selectie uit mijn fotoarchief wordt opgenomen in mijn nieuwe beeldbank, met daarin een speciale categorie 'Waterschappen in Nederland'. Deze categorie is onderverdeeld in thema's en onderwerpen, die bij de waterschappen en Rijkswaterstaat toegepast worden.

Optimale zoekmogelijkheden

De beeldbank biedt niet alleen goede archiveringsmogelijkheden, maar ook optimale zoekmogelijkheden (zowel in het Nederlands, als in het Engels). Gezocht kan (binnenkort) worden op thema's ('veilig', 'voldoende' en 'schoon'), maar ook op projecten. Desgewenst ook op waterschap of directie. Op verzoek worden ook extra zoekingangen toegevoegd.

Kwaliteit

Als zelfstandig fotograaf streef ik naar een perfecte kwaliteit van de aan u te leveren foto's. Foto's, die voor uiteenlopende toepassingen kunnen worden gebruikt. Niet alleen voor al uw drukwerk, uw website en intranet, maar ook voor informatiepanelen en andere communicatie- en presentatie-uitingen.

Als zelfstandig tuinfotograaf verzorg ik de tuinfotografie en groenfotografie voor zowel particulieren als voor tuinarchitecten, hoveniers en andere bedrijven in de tuinbranche. Ik breng tuinen en groenvoorzieningen bij woningen, kantoren en bedrijfspanden in beeld, maar ook grotere kasteeltuinen, landschapstuinen en landschapsparken.

De tuinen kunnen worden gefotografereerd direct nadat de aanleg is voltooid, maar ook wanneer de tuinen op hun mooist zijn. Over het algemeen geven de tuinfoto's een indruk van de schoonheid van de tuinen en hun begroeiing. Hiermee is tuinfotografie en groenfotografie te vergelijken met natuurfotografie en landschapsfotografie.

Tuinfoto's geven een gevarieerd overzicht van de tuin als geheel, de structuur, de beplanting en van details als bloemen en kunstvoorwerpen.

Het kan interessant zijn om in elk seizoen tuinfoto's te maken. In de lente, de zomer, de herfst en de winter toont een tuin steeds weer anders. En is in elk seizoen vaak op een andere, bijzondere wijze aantrekkelijk.

Werkwijze

Voor een geslaagde fotoreportage van uw tuin of van de door u aangelegde tuin hanteer ik de volgende werkwijze:

 • Briefing vooraf
  Voorafgaand aan het uitvoeren van de opdracht verdiep ik mij in de te fotograferen locatie. Hoe ziet de tuin eruit? Wat zijn opvallende kenmerken? Zijn er storende elementen die buiten beeld moeten blijven?
  In een persoonlijk gesprek met u inventariseer ik wat uw specifieke wensen zijn. Waar moeten de foto's voor worden gebruikt? Hoeveel foto's wilt u hebben? Heeft u een voorkeur voor liggende foto's of juist staande foto's? Maar ook: wilt u een eenmalige fotoreportage of een beeldverslag over een langere periode of tijdens elk seizoen?
  Wat de kosten betreft maken we afspraken of ik op basis van een uur- of dagtarief werk, of per afgenomen foto met een minimum van een x-aantal foto's.
 • Moment van fotograferen
  De datum van het maken van de tuinfotoreportage stem ik met uw af. Ik geef daarbij aan wat mijn voorkeuren en suggesties zijn. Zo fotografeer ik bij voorkeur niet bij aanhoudende regenperioden, maar evenmin bij felle zonneschijn (die voor harde schaduwen kunnen zorgen). Ook kan het gewenst zijn om een pas aangelegde, maar nog wat kaal ogende tuin niet direct bij oplevering te fotograferen, maar een aantal maanden later, wanneer planten wat meer zijn gegroeid en bloemborders in volle bloei staan.
 • Overzicht vs detail
  Van de te fotograferen tuinen maak ik - zoveel mogelijk vanaf een stevig statief - zowel overzichtfoto's als detailfoto's. Ook varieer ik in hoogte van laag bij de grond tot  wel enkele meters hoogte. Ik maak daarbij dan gebruik van een hoogtestatief. Bij het fotograferen van grote kasteeltuinen en landschapsparken kan ik ook vanuit een Cessna de mooiste luchtfoto's maken.
 • Styling
  Voor de mooiste tuinfoto's adviseer ik om de tuin op orde te hebben: opgeruimd en zonder storende elementen. Denk - indien gewenst - ook aan de styling van de tuin. Luxe loungeterrassen met barbecue of houtkachel en gezellige zithoekjes met een vaas fleurige bloemen zijn enkele suggesties, waarmee een tuin sfeervol kan worden aangekleed.
 • Selectie en levering van de foto's
  Tenzij anders wordt overeengekomen plaats ik de gemaakte foto's in een afzonderlijke map in mijn beeldbank, van waaruit u een keuze kunt maken uit de beschikbare foto's. U krijgt de geselecteerde foto's hetzij rechtstreeks vanuit deze beeldbank, hetzij via WeTransfer toegestuurd. De foto's zijn in hoge resolutie, dus geschikt voor alle communicatie- en publicatieuitingen (zoals drukwerk, wanddecoratie, websites en nieuwsbrieven).

Publicaties

De tuinfoto's, bloemenfoto's en plantenfoto's kunnen worden gebruikt in privé-fotoalbums. Ze zijn echter ook geschikt voor publicaties in boeken, rapportages, verslagen, magazines, brochures, folders, catalogi en op websites. Zie 'publicaties' voor een overzicht van publicaties waarin mijn foto's afgelopen jaren zijn gepubliceerd.

Mijn beeldbank bevat een hoofdcategorie 'Tuinen' met een groeiend aantal fotomappen van uiteenlopende soorten tuinen.

Groene genen - groene vingers - groene camera

De grote belangstelling voor tuinen, bloemen en planten heb ik geërfd van mijn (groot)ouders. Mijn moeder komt uit een geslacht van bloemen- en plantenkwekers, bloemisten en hoveniers in de Bollenstreek. Met veel genoegen zwierf ik reeds als kind door de kassen en tuinen van mijn grootvader, Abraham (Bram) van der Kwaak, die met zijn twee zonen - Leen en Bram - zijn bedrijf aan de Rusthofflaan in Sassenheim had.

De kassen, waar ooit de bekende planten- en tuinboekenschrijver Wim Oudshoorn ook een hoekje had voor het kweken en fotograferen van planten.

Mijn grootvader nam mij regelmatig mee met het afleveren van bestelde bloemstukken in z'n Volkswagenbusje. De bezoeken aan de bloemenveiling in Aalsmeer waren voor mij telkens weer een feest. Indrukwekkend vond ik de grote hallen met karrenvrachten vol bloemen en planten. Glunderend zat ik met mijn opa (met zijn eeuwige sigaar in z'n mond) in de bankjes voor de grote ronddraaiende veilingklok.

Hoewel ik het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen erg leuk vind, beperk ik mij tegenwoordig tot het fotograferen hiervan.

Natuurfotografie en landschapsfotografie zijn min of meer dezelfde soorten fotografie en vaak met elkaar verweven. De foto's geven een indruk van - veelal de schoonheid van - de natuur en het landschap.

Natuurfotografie leidt meestal tot meer gedetailleerde afbeeldingen, zoals van bloemen, planten, vogels, zoogdieren, insecten, paddenstoelen en dergelijke.

Landschapsfotografie geeft meestal beelden van natuurlijke landschappen, als bossen, boerenlandschappen, waterrijke streken, duinlandschappen, heuvellandschappen en berglandlandschappen. Landschapsfotografie omvat echter ook meer stedelijke landschappen, zoals dorpen en steden.

De foto's kunnen worden gebruikt in boeken, rapportages, verslagen, magazines, brochures, folders en reisgidsen, maar ook op websites. Zie 'publicaties' voor een overzicht van publicaties waarin mijn foto's afgelopen jaren zijn gepubliceerd.

Beeldbank

De Beeldbank bevat inmiddels een groeiend aantal natuur- en landschapsfoto's. Analoge foto's worden alsnog gescand en in de Beeldbank opgenomen. Daarnaast fotografeer ik regelmatig nieuwe natuurlijke en landschappelijke onderwerpen. Ook hiervan worden de foto's in de Beeldbank gearchiveerd.

Graag ben ik u als natuurfotograaf en landschapsfotograaf van dienst voor het leveren van archieffoto's of het uitvoeren van fotografie-opdrachten.

Fotografie van woningen, bedrijven, landgoederen en ander vastgoed, te land, vanaf het water en vanuit de lucht. Tevens interieurfotografie.

Vastgoed in Beeld

Vastgoedfotografie (onroerend goed fotografie) is gericht op het fotograferen en in beeld brengen van vastgoed en onroerend goed voor verkoop of verhuur. De gemaakte foto's zijn vooral bestemd om het vastgoed en onroerend goed snel en tegen een zo goed mogelijke prijs te verkopen of te verhuren.

Projectontwikkelaars, makelaars en eigenaren behoren tot de voornaamste opdrachtgevers. Voorbeelden van te fotograferen objecten zijn woningen, villa's, landhuizen, landgoederen, buitenplaatsen, herenhuizen, vakantiewoningen, winkels, kantoorpanden, bedrijfslocaties, hotels, restaurants, nieuwbouwprojecten, bouwlocaties en -kavels.

De foto's zijn geschikt voor gebruik op vastgoedsites en huizensites als Funda.nl en Jaap.nl. Daarnaast kunnen ze worden toegepast in advertenties, woninggidsen, brochures en prospectussen.

Beeldbank

De Beeldbank bevat een beperkte selectie van eerder gemaakte foto's.

Tarieven

Als vastgoedfotograaf en onroerend goed fotograaf ben ik u graag van dienst voor het uitvoeren van opdrachten voor het fotograferen van vastgoed- en onroerend goed locaties. Voor de tarieven verwijs ik u naar mijn prijzen- en tarievenoverzicht.

Waarmee mag ik u van dienst zijn?

Meindert van Dijk

 • Een professionele foto voor uw website, een boek, een magazine of een ander informatiemedium?
  Of als kunstwerk aan uw muur?
 • Een ontspannende en inspirerende Natuurfotowandeling in een schitterend natuurgebied?
 • Informatie over mijn interessegebieden, zoals fotografie, natuur, milieu, tuinieren, wandelen en reizen?

Belangstelling? Mail of bel mij!
Tel. 06-46264523

Meindert van Dijk
Fotograaf | Natuurgids | Levensgenieter

  Waddengoud logo
   
  Logo Nature First
   
  Logo NVJ / NVF
   
  Pictoright logo
   
Join me on PhotoShelter
 
Protected By Pixsy
 
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
Ga naar boven