Meindert van Dijk, dé waterfotograaf voor de watersector

Als ervaren waterfotograaf - met praktische werkervaring met waterbeheer bij provincie, waterschap en Rijkswaterstaat - help ik ondernemers, communicatieprofessionals en projectleiders in de watersector met het maken van fotoreportages en het leveren van sfeervolle, actuele en ondersteunende foto's voor:

 • de in- en externe communicatie en publicaties;
 • het aantrekkelijker en leesbaarder maken van magazines, rapportages, begrotingen, folders, brochures en websites.

Watersector

Onder de 'watersector' reken ik vooral de volgende aandachtsgebieden:

 • waterbeheer
 • waterkwaliteit
 • waterveiligheid
 • watertechnologie
 • waterbouw
 • offshore
 • scheepvaart
 • beroepsvisserij
 • watersport
 • waterrecreatie
 • Waddengebied

'Vis in het water'

Ik ben goed bekend met de waterproblematiek bij de Nederlandse waterschappen en de 'natte poot' van Rijkswaterstaat. Ik voel me bij deze overheidsorganisaties zogezegd als 'een vis in het water'.

Zo werkte ik geruime tijd als (senior) milieuinspecteur bij de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân, gevolgd door een functie van webmaster bij de afdeling Communicatie en Bestuursondersteuning (Voorlichting) bij hetzelfde waterschap.

Tussentijds was ik twee jaar gedetacheerd als Medewerker Wvo en Milieu bij de toenmalige Dienstkring Waddengebied Friesland van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Beeldbank voor de waterschappen en watersector

Een selectie uit mijn fotoarchief wordt opgenomen in mijn nieuwe beeldbank, met daarin een speciale categorie 'Waterschappen in Nederland'. Deze categorie is onderverdeeld in thema's en onderwerpen, die bij de waterschappen en Rijkswaterstaat toegepast worden.

Optimale zoekmogelijkheden

De beeldbank biedt niet alleen goede archiveringsmogelijkheden, maar ook optimale zoekmogelijkheden (zowel in het Nederlands, als in het Engels). Gezocht kan (binnenkort) worden op thema's ('veilig', 'voldoende' en 'schoon'), maar ook op projecten. Desgewenst ook op waterschap of directie. Op verzoek worden ook extra zoekingangen toegevoegd.

Kwaliteit

Als zelfstandig fotograaf streef ik naar een perfecte kwaliteit van de aan u te leveren foto's. Foto's, die voor uiteenlopende toepassingen kunnen worden gebruikt. Niet alleen voor al uw drukwerk, uw website en intranet, maar ook voor informatiepanelen en andere communicatie- en presentatie-uitingen.