Sexbierum, 4 februari 2021 - Vandaag ontving ik uit handen van auteur Gerard Mast zijn nieuwe tweedelige boek 'Eendenkooien in Fryslân 1450 - 2015'. Het indrukwekkende boek bevat (op pagina 471) deze door mij gemaakte luchtfoto van de eendenkooi 'Keegstra' bij Ezumakeeg.

Dit standaardwerk geeft in 1300 pagina's een encyclopedisch overzicht van alle ruim 400 eendenkooien die Friesland in de afgelopen vijfeneenenhalve eeuw heeft gekend. Gerard Mast heeft alle relevante aspecten van het fenomeen eendenkooi beschreven, waaronder de bloeiperiodes in de zeventiende en achttiende eeuw, de geografische ontwikkelingen – bijvoorbeeld in relatie tot landgoederen –, een verificatie van oude benamingen.

Cassete met boeken

Hij beschrijft de werkprocessen, de bouwmaterialen en gereedschappen. Alle aspecten van de eendenkooien heeft hij gekwantificeerd, zoals de vangstgegevens en prijzen van gevangen vogels en eieren op de afzetmarkten.

Deze veelzijdige studie bevat ook een sociologische analyse, over benamingen en familienamen, en beschrijft de eendenkooien als cultureel erfgoed, van heraldiek, dorpswapens en dorpsvlaggen, tot spreekwoorden en gezegden. Eendenkooien is ruim geïllustreerd met kaarten, grafieken en foto’s.

Gerard Mast was gedurende een belangrijk deel van zijn werkzame leven in dienst Staatsbosbeheer. De uitgave kwam tot stand in samenwerking met de Eendenkooi Stichting.