Mosselbanken in de Waddenzee

 PAESENS-MODDERGAT, 6 augustus 2016 - Het gaat steeds beter met de mossels in de Waddenzee. Tijdens een wadlooptochtje bij Paesens-Moddergat ontdekte ik verschillende mosselbanken in het oostelijk Waddengebied, tussen kust en de Zoutkamperlaag. Mosselbanken zijn erg belangrijk als mini-ecosystemen in de Waddenzee. Zo leven tussen de mosselen ook kokkels en Japanse oesters. Verder groeit er zeesla. Voor scholeksters en andere wadvogels zijn de mosselbanken waardevolle voedselbronnen.

Meer info: Mosselwad