Luchtfoto Holwerd aan Zee met kwelders en Waddenzee

HOLWERD - Deze luchtfoto toont het dorp Holwerd vlakbij de Waddenzee. De veerdam naar het Waddeneiland Ameland vormt - dwars door de buitendijks gelegen kwelders heen - de verbinding tussen het vasteland van Fryslân (Friesland) en het unieke en dynamische Werelderfgoed Waddenzee.

De meeste toeristen krijgen tijdens hun reis naar Ameland nauwelijks iets mee van het Holwerd. De rondweg om het dorp leidt hen snel en efficiënt naar het grote parkeerterrein aan het eind van de veerdam. Hooguit laat men zich in het sfeervolle café-restaurant Land- en Zeezicht naast de veerbootterminal van Wagenborg Passagiersdiensten verleiden om de wachttijd tot het vertrek van de veerboot te benutten met een kop koffie of een eenvoudige maaltijd.

De inwoners zien al jaren met lede ogen aan dat de werkgelegenheid naar de steden verschuift en daarmee ook de werknemers. Hierdoor loopt de werkloosheid op en versoberen de leefbaarheid, de zorg en het welzijn in het dorp. Woningen worden onverkoopbaar en ook de jeugd vertrekt. Inmiddels is het aantal inwoners van Holwerd gekrompen van 2.000 naar minder dan 1.600.

Project Holwerd aan Zee

logo project Holwerd aan Zee

De inwoners hebben - samen met andere partijen - het unieke plan 'Howerd aan Zee' ontwikkeld om een doorbraak in de zeedijk te forceren om zo de verbinding tussen het Werelderfgoed Waddenzee en het achterland te herstellen. Dit betekent volgens hen niet alleen een economische kans voor het dorp en de héle regio, maar ook een ecologische kans voor de kwelders, de wadvogels, migrerende vissen en alle andere soorten die baat hebben bij meer variatie in de kwelders, brakke zones en een natuurlijke zoet-zout overgang.

Infoavond Holwerd aan Zee

Dinsdagavond 6 december 2016 vindt een informatiebijeenkomst plaats waar de uitkomsten van het MIRT-(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)-onderzoek worden gepresenteerd. Meer informatie over de bijeenkomst en aanmeldmogelijkheden op de website van Holwerd aan Zee.

Meer info