Start onderzoek naar effect van golfslag op dijken.

Op woensdag 4 mei 2012 begon Deltares, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met onderzoek naar de sterkte van gras op dijken door gebruik te maken van een apparaat (golfklapgenerator) die de werking van de golven nabootst. Onderzocht werd bij welke golfhoogte het gras kapot gaat, en wat daarbij de invloed is van objecten zoals bomen, trappen, masten en bebouwing op de dijk. Het onderzoek vond plaats op de Waddenzeedijk ter hoogte van de Slachte, op de grens van Sexbierum en Oosterbierum.

Foto van Golfklapproef Slachtedijk Sexbierum-Oosterbierum

Door het water keer op keer op de dijk te laten klappen werd voor de eerste keer met een 'golfklapgenerator' langdurige golfbelasting nagebootst en konden de consequenties gemeten worden. Ook werd onderzocht hoe snel een eenmaal ontstane schade zich uitbreidde.

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) en dagelijks bestuurslid Harry Boon van Wetterskip Fryslân waren bij de start van de proef aanwezig.

  • Een uitgebreide fotoreportage (262 foto's) vindt u in mijn Beeldbank