Holwerd, 9 februari 2021 - Veerboot Sier van Wagenborg Passagiersdiensten vaart langzaam door de ondiepe vaargeul vanaf Ameland naar de veerdam bij Holwerd. Om 14:00 uur, kort na aankomst, vertrekt de veerboot met een beperkt aantal passagiers terug naar Ameland.

Vanwege de ijsgang in de Waddenzee zijn de sneldiensten naar en van de Waddeneilanden deze week komen te vervallen. De oostenwind zorgt bovendien voor een verlaagde waterstand in de Waddenzee, waardoor ook de langzame veerboten weinig ruimte hebben om in de smalle vaargeulen te kunnen manoeuvreren.

Meer foto's in de map 'Holwerd' in mijn beeldbank.