Op zaterdag 29 augustus 2015 hield Wetsus de eerste Open Dag in de nieuwe WaterCampus aan de Oostergoweg.

LEEUWARDEN, 29 augustus 2015 - De eerste Open Dag van Wetsus in de nieuwe WaterCampus aan de Oostergoweg.

Voor de Open Dag was veel belangstelling. Bezoekers konden in het bijzondere, zeer duurzame en energieneutrale gebouw rondkijken en deelnemen aan een rondleiding.

Luchtfoto van de eerste Open Dag van Wetsus in de WaterCampus in Leeuwarden.

Luchtfoto van de nieuwe WaterCampus met de overkappingen met zonnepanelen.