Foto van fotovlucht boven de kwelders bij Holwerd

FRYSLAN-GRONINGEN, 18 januari 2016 - Vandaag waren de weersomstandigheden redelijk geschikt voor het maken van een fotovlucht boven noordoost Fryslân en het westen van de provincie Groningen.

Niet ideaal omdat er - anders dan verwacht - toch sprake was van een lichte nevel. Aangezien de komende periode de vooruitzichten verslechteren had ik besloten om vandaag toch maar te gaan vliegen.

De oorspronkelijk eerst in NW-Fryslân geplande fotovlucht werd gewijzigd in NO-Fryslân vanwege een binnengekomen opdracht voor het maken van luchtfoto's in het gebied rond het Groningse Grootegast en Lutjegast. De fotovlucht boven NW-Fryslân is daarom verschoven naar een later tijdstip, zo mogelijk nog wel in de maand januari 2016.

Op de foto de buitendijkse kwelders ten westen van de veerdam bij Holwerd. Op de voorgrond is de weg te zien naar het vertrekpunt van de veerboten naar het Waddeneiland Ameland. De Waddenzeedijk scheidt de kwelders van het binnendijks gelegen akkerland.

Aan de horizon is duideiljk de donkere inversielaag zichtbaar. Inversie in de meteorologie geeft aan dat de temperatuur in een laag van de aardatmosfeer een omgekeerd verloop heeft ten opzichte van de normale situatie. Een warmere luchtlaag ligt als een deken over een koudere luchtlaag. (Bron: Wikipedia)