Luchtfoto van het bohurt toernooi tijdens Imaginarium-festival in Park Vijversburg in Tytsjerk

TYTSJERK, 20 augustus 2017 - In het weekend van 19-20 augustus 2017 vond het eerste Middeleeuwse bohurttoernooi plaats tijdens het Imaginarium-festival in Park Vijversburg (Bos van Ypey) in Tytsjerk. (Meer foto's in mijn beeldbank)

In harnassen uitgedoste strijders bevochten elkaar binnen een houten hekwerk met zwaarden, bijlen en schilden. Het artikel in de Leeuwarder Courant geeft een meer uitgebreide beschrijving van dit evenement. Tijdens de fotovlucht op zondag 20 augustus 2017 was ik in de gelegenheid hiervan enkele luchtfoto's te maken. De foto's zijn voor privégebruik ook hier beschikbaar via mijn Oypo-beeldbank.

Bohurt (Wikipedia)

Wikipedia omschrijft 'bohurt' of 'HMB' als volgt:

Historical Medieval Battle, of HMB, is een jonge full contact vechtsport gebaseerd op toernooiregels uit de middeleeuwen. Beoefenaars dragen replicaharnassen uit de periode 1200 tot 1699 en maken gebruik van botte replicawapens uit dezelfde periode. Een harnas wordt gebaseerd op historische vondsten en documenten uit één regio en een periode van maximaal 50 jaar. Afhankelijk van de categorie zijn zowel slag-, trap- en worsteltechnieken toegestaan.

In tegenstelling tot historische veldslagen die veelal op festivals worden getoond, is HMB niet vooropgezet. Speciaal opgeleide scheidsrechters zorgen ervoor dat het gevecht in goede banen wordt geleid. Soms worden er HMB-demonstraties op historische festivals getoond. Het meest prestigieuze toernooi is "Battle of the Nations", dat wordt gezien als het wereldkampioenschap in deze sport.

Lees verder >>

Zie ook