Als zelfstandig allround persfotograaf-fotojournalist ben ik op afroep beschikbaar voor de journalistieke fotografie (met uitzondering van sport- en studiofotografie) voor onder meer dagbladen, vakbladen, publiekstijdschriften, nieuwsbrieven, websites, folders en brochures.

Als gepassioneerd Waddenfotograaf met het keurmerk Waddengoud verblijf ik regelmatig op, langs en boven het Waddengebied. Ik vind het Werelderfgoed Waddenzee buitengewoon inspirerend. Elke dag is er weer anders. Ik kan er heerlijk uitwaaien en nieuwe energie opdoen.

Ook geniet ik er van de weidse uitzichten, de wolkenluchten, de droogvallende slikken en zandplaten en de golven. 's Winters fourageren, rusten en vliegen er vele duizenden ganzen, steltlopers en andere trekvogels.

Steeds weer raak ik onder de indruk van de lijnen, structuren, patronen en kleuren op het Wad. Alle seizoenen breng ik dit unieke Waddengebied in beeld, vanaf de kust, vanaf het water en vanuit de lucht.

De gemaakte foto's kunnen worden gebruikt in boeken, rapportages, verslagen, magazines, brochures, folders en reisgidsen, maar ook op websites. Zie 'publicaties' voor een overzicht van publicaties waarin mijn foto's afgelopen jaren zijn gepubliceerd.

Beeldbank

De Beeldbank bevat inmiddels een groeiend aantal waddenfoto's. Daarnaast fotografeer ik regelmatig nieuwe onderwerpen in het Waddengebied Ook hiervan worden de foto's in de Beeldbank gearchiveerd.

Graag ben ik u als waddenfotograaf van dienst voor het leveren van archieffoto's of het uitvoeren van fotografie-opdrachten.

Luchtfotografie is vooral gericht op het fotograferen van landschappelijke en stedelijke locaties. Natuurgebieden, dorpen, steden en nieuwbouwwijken zijn hiervan goede voorbeelden. Ook afzonderlijke bedrijfspanden en woningen kunnen onderwerpen voor luchtfotografie zijn.

Luchtfoto's kunnen worden toegepast als illustratie in publicaties, maar ook als ingelijste foto als kado of relatiegeschenk. Verder ten behoeve van bedrijven en overheden in het kader van onderzoek, toezicht, controle, handhaving en het ontwikkelen van ruimtelijke plannen.

Afgelopen jaren heb ik - vanuit uiteenlopende disciplines - een ruime ervaring opgedaan met het fotograferen vanuit de lucht. Ik maak daarbij gebruik van een gehuurd vliegtuigje, meestal een Cessna.

Beeldbank

De Beeldbank bevat inmiddels een groeiend aantal luchtfoto's. Analoge foto's worden alsnog gescand en in de Beeldbank opgenomen. Daarnaast maak ik regelmatig nieuwe luchtfoto's, die ook in de Beeldbank worden opgenomen.

De luchtfoto's kunnen worden gebruikt in boeken, rapportages, verslagen, magazines, brochures en folders, maar ook op websites. Zie 'publicaties' voor een overzicht van publicaties waarin mijn foto's afgelopen jaren zijn gepubliceerd.

Graag ben ik u als luchtfotograaf van dienst voor het leveren van archieffoto's of het uitvoeren van fotografie-opdrachten.

Bent u projectontwikkelaar, projectleider of communicatieprofessional en wilt u betere of mooiere foto's op uw website, in uw nieuwsbrieven, brochures, magazines en (voortgangs)rapportages? Zijn uw beschikbare foto's onscherp, te donker, te licht of scheef. Worden de onderwerpen te klein afgebeeld? Zijn de foto's niet of te laat beschikbaar?

Voorkom gebrek aan geschikte foto's van projecten

Voorkom dat u gedurende de ontwikkeling en uitvoering van grote en kostbare projecten en bij de voltooiing hiervan zonder geschikte foto's zit. Opdrachtgevers en subsidieverleners zijn bij de verslaglegging en verantwoording immers niet alleen geïnteresseerd in kale teksten en cijfertabellen, maar ook in de visuele resultaten van het project. Daarnaast zijn actuele projectfoto's ook vaak gewenst bij informatievoorziening aan burgers, media en andere betrokkenen.

Uitbesteding Projectfotografie

Indien u dit wenst neem ik voor u de volledige projectfotografie van begin tot eind uit handen. U hoeft zich dan gedurende het gehele project geen zorgen meer te maken over de tijdige beschikbaarheid van geschikt fotomateriaal.

Voortdurend toegang tot uw foto's!

Wanneer ik de volledige fotografie van uw project mag verzorgen krijgt u de mogelijkheid om de gemaakte foto's in een eigen map (gallery) in mijn Beeldbank te bekijken en (ook in hoge resolutie) te downloaden.

Uw fotomap (gallery) kan zichtbaar zijn voor iedereen, maar - indien u dit wenst - ook besloten voor slechts enkele geautoriseerde personen. Daarnaast zijn er ook verschillende soorten autorisatie mogelijk voor het al dan niet, of beperkt downloaden van foto's.

Volgens Wikipedia is 'Architectuurfotografie' het fotograferen van bouwwerken en door de mens gecreëerde omgevingen. Architectuurfotografen proberen hun onderwerp zo accuraat mogelijk weer te geven en tegelijkertijd een mooi beeld te maken.

Typisch aan architectuurfotografie is het gebruik van een gecontroleerd perspectief: verticale lijnen worden parallel gehouden. De vertekening die normaal optreedt wanneer een foto gemaakt wordt vanuit een lagere (of hogere) positie, probeert men te voorkomen of weg te werken. Convergentie van parallelle lijnen kan vermeden worden door het brandvlak van de camera loodrecht op de grond te positioneren. Dat kan aan de hand van een technische camera, een tilt-shiftobjectief of nabewerking (zoals digitale beeldbewerking).

Traditioneel wordt een diepe scherptediepte gehanteerd, zodat zowel de voorgrond als de achtergrond scherp in beeld komen. Architectuurfotografie omvat het fotograferen van zowel exterieurs als interieurs.

Afgelopen jaren heb ik - vanuit uiteenlopende disciplines en met veel plezier - een ruime ervaring opgedaan met architectuurfotografie.

Beeldbank

De Beeldbank bevat inmiddels een groeiend aantal architectuurfoto's. De architectuurfoto's kunnen worden gebruikt in boeken, rapportages, verslagen, magazines, brochures en folders, maar ook op websites. Zie 'publicaties' voor een overzicht van publicaties waarin mijn foto's afgelopen jaren zijn gepubliceerd.

Graag ben ik u als architectuurfotograaf van dienst voor het leveren van archieffoto's of het uitvoeren van fotografie-opdrachten.

  Waddengoud logo
   
  Logo Nature First
   
   
  Pictoright logo
   
Join me on PhotoShelter
 
Protected By Pixsy
 

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Ga naar boven