mvd-20150829-814-2-veerboten-waddenzee-holwerd-ameland-wagenborg

WADDENZEE - Het is regelmatig passen en meten met de veerboten Oerd en Sier van rederij Wagenborg Passagiersdiensten in de smalle en ondiepe vaargeul tussen Holwerd en Ameland. Bij laag water blijft er weinig ruimte over om uit te wijken.

De vaargeul is en blijft een zorgenkindje van het Ministerie van Infrastructuur. Al tijdens het baggerwerk verzandt de vaargeul weer in hoog tempo. Een goudmijntje voor de baggeraars.

Het is een natuurlijk proces in dit dynamische Waddengebied, niet voor niets de laatste echte wildernis van Nederland genoemd.

Vertragingen van de veerboten komen veelvuldig voor. De dienstregeling zal hierop moeten worden aangepast. Als alternatief kan een bocht in een vaargeul worden afgesneden. Daarmee ontstaat tijdwinst (of beter gezegd minder vertraging) voor Wagenborg.

De minister gaf eind 2016 aan dit afsnijden van de bocht in de vaargeul te willen betalen. Zie artikel in Leeuwarder Courant.